top of page
little%20boat%20on%20the%20ocean%201_edi

Wat is ontwikkelings-

gericht coachen?

Ontwikkelingsgericht coachen* maakt het coachingstraject overzichtelijk en flexibel. 

Coaching is 100% op jou gericht, het gaat ervan uit dat antwoorden doorgaans in jezelf aanwezig zijn. Het doel is onbewuste patronen bloot leggen, zodat er in het bewustzijn veranderingen plaats kunnen vinden. Via het stellen van vragen gaan wij op zoek naar wat voor jou belangrijk is, wat voor jou werkt. De coach sluit zich af voor oordelen, aannames en al helemaal natuurlijk voor verwijten (dè 3 obstakels voor een goede relatie).

 

Coaching is ook flexibel; als advies op zijn plaats is dan zal ik dat geven, maar altijd met de vraag wat jouw gevoel daarbij is en of jij ook vindt dat het bij jou past.

Coaching kan je zien als een ontdekkingsreis, vaak weet je niet wat je tegenkomt. Daarom is de structuur die ontwikkelingsgericht coachen biedt belangrijk; het helpt overzicht te krijgen. Die structuur bestaat uit 4 sporen, waar wij samen flexibel tussen kunnen wisselen:
 

  1. Projecten; praktische doelen

  2. Zelfsturing; hoe je je doelen aanpakt

  3. Identiteit; wie jij bent, zelfkennis, eigenheid

  4. Grote geheel; je rol in familie, bedrijf, etc.

 


Ontwikkelingsgericht coachen houdt 100% rekening met wat jij op dat moment nodig hebt. Je verliest geen tijd met methoden of ideeën die niet bij jou passen. Alhoewel “persoonlijke ontwikkeling” centraal staat is dat niet een vereiste. Als jij een vaardigheid wilt aanleren dan past dat perfect binnen ontwikkelingsgericht coachen (spoor 1). Maar als blijkt dat het nodig is te switchen naar spoor 2, 3 of 4 dan biedt ontwikkelingsgericht coachen daarvoor de structuur. Wij kunnen dan op zoek gaan naar de “uitdaging achter de uitdaging”.

Een voorbeeld uit mijn eigen leven, van een van de obstakels die achter mijn uitdaging (relaties met anderen) lagen. 

 

Dat obstakels bleek “eigenwijsheid” te zijn. Pas nadat ik dit via coaching onder ogen leerde zien, kon ik het langzaam maar zeker aanpakken. Zelf dacht ik juist dat het heel erg meeviel. Via de juiste vragen liet de coach mij zien dat het wel degelijk een obstakel was. Dat was een grote stap in de goede richting in de vorm van een “Aha! moment” (eureka!), dat mooie moment waarop je opeens een inzicht krijgt. Het geeft een goed gevoel en positieve energie. En soms kan je ook denken “waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht”. Ontwikkelingsgericht coachen leidt regelmatig naar zo'n "Aha! moment”.

Dit is ook de reden waarom ontwikkelingsgericht coachen vaak als dè weg naar structurele resultaten wordt gezien. 

 

Het “ontwikkelingsgerichte” in coachen kan je zien als een “dikke” motor in je auto. Je praat er niet teveel over, maar je kan continue genieten van de kracht. 

 

Ontwikkelingsgericht coachen heeft veel diepgang en is tegelijk heel praktisch en flexibel. Je zou kunnen zeggen, "niet zweverig, wel resultaat".


* Grondlegger van het ontwikkelingsgericht denken is Rudy Vandamme; zie zijn “Handboek voor ontwikkelingsgericht coachen".

bottom of page